Initial Settings After GOM Player Installation

When you install and run GOM Player on your computer for the first time, the first configuration screens that appear are the Configuration screens. The first installation screens of GOM Player are as follows;

Görünüm modunu seçebileceğimiz bir pencere gelir. Bu pencerede varsayılan ayar Normal Mod'tur. Yüksek kalite modu, bilgisayar bileşenlerinin çok güçlü olduğu ve yüksek çıktı alabilmek için kullanılan moddur. Performansı düşük pc ler için önerilmez. Seçeneklerden biri de TV Çıkışı modudur.
A window will appear where we can select the view mode. The default setting in this window is Normal Mode. High quality mode is the mode where the computer components are very powerful and used to get high output. Not recommended for low performance PCs. One of the options is TV Out mode.
bu ekranda ise Gom player'ın kullanacağı renk ayarlamalarını ve ses sisteminin özelliklerini seçersiniz. Renk ayarlamalarını genelde değiştirmeye gerek yoktur. Ancak ses sisteminize göre burada seçim yapmanız çok önemlidir. Çünkü GOM Player'da açtığınız videonun ses sisteminize göre en uygun çıktı vermesini burada sağlarsınız.
On this screen, you select the color adjustments that Gom player will use and the features of the sound system. There is usually no need to change color adjustments. However, it is very important to choose according to your sound system. Because here you can ensure that the video you open in GOM Player gives the most appropriate output according to your sound system.
Bu ekranda ise GOM Player'ın sisteminiz üzerinde hangi dosya formatlarını otomatik olarak okuyacağını ve buna göre gerekli codec yapılarını ayarlayacağını seçmiş olursunuz. Tümünü seçmeniz faydanıza olacaktır.
On this screen, you choose which file formats GOM Player will automatically read on your system and set the necessary codec structures accordingly. It would be in your best interest to choose all of them.
Bu ekranda altyazılı filmlerde altyazının ne boyutta görüneceğini ve bilgisayarınızın sistem performanısı seçerek ne güçte GOM Player'ı çalıştıracağını seçmiş olursunuz. Bu kısım da verimlilik konusunda oldukça önem taşımaktadır.
On this screen, you can choose the size of the subtitles in the movies with subtitles and how much power GOM Player will run by choosing the system performance of your computer. This part is also very important in terms of efficiency.
Son olarak ayarlamalar tamamlandığı ekran görüntülenir ve hemen ardından size GOM Player'ın çalıştırılıp çalıştırılmaması sorulur. Finish diyerek ilk kurulumu böylece bitirmiş olacaksınız.
Finally, the screen to complete the adjustments is displayed, and immediately after, you are asked whether to run GOM Player. By clicking Finish, you will have finished the first installation.